Kolejne spotkanie Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Spotkanie odbędzie się w dniu 6 listopada br. w Warszawie w Instytucie Wzornictwa, ul. Świętojerska 5/7, początek godz. 10:00.
Celem spotkania jest zaprezentowanie finansowych i niefinansowych narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, przedstawienie ich charakterystycznych cech a także korzyści płynących ze stosowania poszczególnych z nich, jako prowadzących do zwiększania konkurencyjności firmy na rynku.
Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci specjalizujący się w prawnym jak i praktycznym aspekcie wykorzystywania prezentowanych instrumentów.
Do udziału zapraszamy nie tylko członków Klubu, ale również innych przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą projektu jest IMMO
- RAMMER Sp. z o.o.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych organizatorzy zwracają się z prośbą o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 5 listopada br. godz.10:00 zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy  przesyłać na adres: konferencja@immoqee.com lub faxem pod nr: (22) 489 42 26.

Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym