XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju, 7-9 września 2011r.

Zapraszamy w dniach 7-9 września 2011 r. na Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju oraz w Muszynie pod hasłem "Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?". W cykl wydarzeń towarzyszących Forum Ekonomicznemu tradycyjnie już wpisuje się Forum Regionów, stanowiące stały element europejskiej debaty o priorytetach i kierunkach rozwoju regionalnego.

 

Forum Ekonomiczne jest najważniejszym spotkaniem przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy z przedstawicielami administracji publicznej i UE, miejscem spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorzadowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agencji rządowych. W tym prestiżowym wydarzeniu przewidziano udział 2300 gości z 60 krajów świata, 140 paneli i wydarzeń specjalnych podzielonych na 12 bloków tematycznych.

 

W agendzie V Forum Regionów w dniu 8 września w Muszynie odbędą się warsztaty pt. Projekt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - kluczem do sukcesu. Warsztaty poprowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy opartej na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie realizacji, w sposób poprawny pod względem formalnym a jednocześnie zapewniający efektywność ekonomiczną, projektów samorządowych z partnerem prywatnym. Ze względu na znaczącą rolę, jaką odgrywać mogą środki europejskie w tworzeniu efektywnych projektów PPP, niezbędne wydaje się przybliżenie działań związanych z aktywizacją projektów hybrydowych. O prelekcję dotyczącą tego ważnego tematu organizatorzy zwrócili się do Krzysztofa Siwka, Dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Przewodniczącego Zespołu Sterującego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Honorowy Patronat nad obradami objęła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

 

Szczegóły dotyczące Forum Ekonomicznego znajdują sie na stronie organizatora: www.forum-ekonimiczne.pl

 

Zapraszamy!