Biuletyn Innowacyjni
Tematem przewodnim pierwszego wydania biuletynu jest I i II priorytet Programu Innowacyjna Gospodarka: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Infrastruktura sfery B+R. Bieżący numer poświęcony jest tematyce naukowej i związków nauki z gospodarką. Przybliżono też działania skierowane do sektora badawczego. Ponadto czytelnicy znajdą w biuletynie podsumowanie pierwszych naborów w 2008 roku.

Dodatkowo utrzymano dotychczasowe stałe rubryki, takie jak: Dobre praktyki, Przegląd prasy i Wiadomości o PO IG.

 

Ściągnij biuletyn