Zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach", które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie.

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców z sektora MŚP w czasach spowolnienia gospodarczego na rynku i koncentruje się wokół trzech podstawowych zagadnień: zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu; efektywnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w czasach kryzysu oraz polityki personalnej prowadzonej przez firmy w czasach kryzysu.

Seminarium poprowadzą eksperci-praktycy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi w czasach kryzysu, reprezentanci sektora bankowego (bankowość komercyjna i spółdzielcza) oraz prawnicy, w tym specjaliści prawa pracy.

Seminarium jest organizowane pod patronatem merytorycznym Związku Banków Polskich.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej firmy.

Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 25 kwietnia 2009 r., e-mailem (seminaria_een@parp.gov.pl) lub faksem (22 432 70 46).

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą mailową na podany przez Państwa adres.

Kontakt: Aleksandra Wolska, Inez Kurek, Zespół Przedsiębiorczości PARP, tel.: 0-22 432 82 99, e-mail: aleksandra_wolska@parp.gov.pl.

Więcej infomracji: PARP