MultiKlaster na Małopolskich Targach Innowacji dla Biznesu

Organizując „Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu", Województwo Małopolskie postawiło przed nimi bardzo istotne i niełatwe do zrealizowania zadanie - zbliżenia dwóch małopolskich światów - świata nauki i świata biznesu. Odnalezienie i wskazanie „mostu" łączącego te światy, czyli dawców innowacji i ich odbiorców, będzie podstawą i punktem wyjścia dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, będącej celem każdego ambitnego regionu. 


 

 

Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu to inicjatywa Województwa Małopolskiego w obszarze innowacji, realizowana w ramach projektu systemowego pt. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt Pilotażowy. Głównym celem projektu jest wskazanie "mostu" łączącego dawców innowacji i ich odbiorców na terenie województwa poprzez stworzenie platformy współpracy między różnymi instytucjami związanymi z podażą i wykożystaniem innowacji. Projekt ma również zbliżyć przedsiębiorców do idei innowacji pokazując, że dzięki nim firma może być bardziej konkurencyjna.

Organizując „Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu", Województwo Małopolskie postawiło przed nimi bardzo istotne i niełatwe do zrealizowania zadanie - zbliżenia dwóch małopolskich światów - świata nauki i świata biznesu. Odnalezienie i wskazanie „mostu" łączącego te światy, czyli dawców innowacji i ich odbiorców, będzie podstawą i punktem wyjścia dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, będącej celem każdego ambitnego regionu.

Katalog wystawców WWW

Więcej informacji na stronie www.imalopolska.eu.