Startuje Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu
Miasteczko Multimedialne Spółka z o.o. powołana przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu rozpoczyna realizację projektu Park Technologiczny, działającego w ramach Miasteczka Multimedialnego.

28 grudnia (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie EXATEL SA przy ul. Perkuna 47 w Warszawie podpisany został list intencyjny rozpoczynający współpracę, dzięki której EXATEL SA, dysponujący jedną z największych w kraju sieci teleinformatycznych, udostępni swoje doświadczenia przedsiębiorstwom rozwijającym innowacyjne projekty z zakresu zaawansowanych technologii w ramach Parku Technologicznego. Podpisy pod dokumentem złożyli: dr Krzysztof Pawłowski - Rektor WSB-NLU, Andrzej J. Piotrowski - p.o. Prezes Zarządu Exatel SA i Paweł Olech - Wiceprezes Zarządu Exatel SA.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Parkiem Technologicznym - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu, a strategicznym partnerem jakim jest firma EXATEL SA, stanowi fundament pod działalność ponadnarodowego ośrodka badań i rozwoju w zakresie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, telekomunikacji, grafiki i animacji komputerowej, post-produkcji filmowej, technologii mobilnych oraz multimediów.

Efektem podpisania listu intencyjnego Parku Technologicznego - Miasteczko Multimedialne z Exatelem SA jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia, które zostanie oparte na bazie zarówno krajowego jak i zagranicznego potencjału naukowego i technologicznego. Rezultatem porozumienia będzie transfer technologii, a tym samym stworzenie na rynku nowej jakości usług teleinformatycznych.

O znaczeniu innowacyjnych technologii teleinformatycznych oraz planach Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowała Prezes UKE Pani Anna Streżyńska. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści i ludzie świata biznesu.
Jest to kolejny krok milowy w realizacji Miasteczka Multimedialnego po zawiązaniu 28 sierpnia 2006 r. Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych. Klaster, który powstał z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, zrzesza obecnie ponad 60 prorozwojowych, proinnowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski. Firmy wchodzące w skład Klastra konkurują między sobą w warunkach rynkowych, lecz w ramach Klastra tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek. Współpraca w ramach Klastra odbywa się nie tylko pomiędzy firmami, lecz ze wszystkimi podmiotami rynku innowacji takimi, jak: ośrodki badawczo-rozwojowe, uniwersytety, inkubatory, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu etc. Połączenie tak wielu źródeł wiedzy i doświadczenia obok zachowania zasad konkurencji poprzez kooperację wedle modelu „coopetition" sprzyja wyzwoleniu efektów synergicznych, a rezultaty współpracy ponad 60 firm dysponujących ok. 2000 specjalistami IT są niezwykle obiecujące.

Podjęta inicjatywa spotkała się z poparciem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, który pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do jej realizacji.

Źródło: http://www.exatel.pl/

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...