Zapraszamy do składania ofert stworzenia specjalistycznego portalu projektu 3.3.1 POIG

Przedmiotem Zamówienia jest:

Przygotowanie koncepcji graficznej i technologicznej oraz budowa specjalistycznego portalu informacyjno-networkingowego służącego komunikacji i kojarzeniu inwestorów prywatnych/inwestorów VC z grupą pomysłodawców, przedsiębiorców szukających kapitału na finansowanie innowacyjnych i prorozwojowych przedsięwzięć. Portal jest narzędziem, które ma wspierać działania projektu pt. „Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" realizowanego w ramach działania POIG 3.3.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 Do pobrania treść zapytania ofertowego

 Więcej informacji o Projekcie pt. "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym"

Dodatkowych informacji udziela:

Elwira Waszkiewicz, e-mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl, kom. 603 44 94 97

5 listopada 2009r.