Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na spotkania poświęcone tematom: innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji oraz ekoinnowacje. Spotkania realizowane są w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Najbliższy cykl spotkań odbędzie się między 1 a 11 marca w następujących miastach: Białystok, Lublin, Olsztyn, Poznań i Warszawa.

 
Dbając o to, by dyskusja miała swobodny przebieg, a poruszane problemy były bliskie uczestnikom, sugerujemy, aby zarówno kadra menadżerska, jak i pracownicy mieli możliwość zebrania się we własnym gronie. Z tego względu proponujemy odrębne spotkania, przygotowane specjalnie z myślą o każdej z tych grup.

 
Dokładne daty i miejsca spotkań oraz poruszane zagadnienia:

Data1 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Lublin, Hotel Victoria ul. Narutowicza 58/60
Sugerowany profil uczestnika: menadżer
 
 
Data2 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4
Sugerowany profil uczestnika: menadżer

Data3 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4
Sugerowany profil uczestnika: menadżer
Data4 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Poznań, NH Poznan ul. Św. Marcin 67
Sugerowany profil uczestnika: menadżer

Data9 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Białystok, Hotel Branicki  ul. Zamenhofa 25
Sugerowany profil uczestnika: pracownik przedsiębiorstwa

Data10 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Białystok, Hotel Branicki  ul. Zamenhofa 25
Temat: Ekoinnowacje
Sugerowany profil uczestnika: pracownik przedsiębiorstwa
 
Data11 marca, godz.10.00
Lokalizacja: Olsztyn Hotel Wileński ul. Knosały 5
Sugerowany profil uczestnika: pracownik przedsiębiorstwa
 
 
Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz przerwy obiadowej, a także tłumaczenie symultanicznie w trakcie spotkań z prelegentami z zagranicy.


Kontakt i informacje: email: kip@parp.gov.pl Tel: 22 339 45 21, 22 339 45 55Zapraszamy serdecznie do rejestracji i udziału!!