Wspieramy ludzi przedsiębiorczych w województwie Podkarpackim

MultiKlaster w partnerstwie z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości rozpoczął realizację projektu wspierania przedsiębiorczości w województwie Podkarpackim.

Masz dobry pomysł na biznes? Weź udział w Konkursie na Biznesplany w województwie podkarpackim i zdobądź środki na założenie firmy. 

Celem projektu jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także upowszechnianie najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań w postaci dobrych praktyk i przewodników w zakresie wspierania przedsiębioczości lokalnej. 

Drogą do tego celu będzie umożliwienie mieszkańcom woj. podkarpackiego przetestowania pomysłów biznesowych w warunkach chronionych w ramach preinkubacji w rzeszowskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób poniżej 25 roku życia, które:
- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,
- są nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub uczące się

Ponadto uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Etapy projektu

1. Fundacja AIP i MultiKlaster pomagają młodym ludziom w realizacji biznesplanu. Aby zachęcić do uczestniczenia w konkursie na biznesplany, propagować ideę samozatrudnienia, organizowane będą Dni Otwarte na uczelniach, które są połączone z Warsztatami kreującymi pomysły biznesowe. Tutaj potencjalni przedsiębiorcy będą mieli czas na przemyślenie swojej przyszłej drogi zawodowej, zasięgnięcie informacji i porady. Osoby zdecydowane na udział w projekcie, będą proszone o wypełnienie formularza konkursowego, w którym opiszą swój pomysł biznesowy. Formularz wkrótce będzie dostępny na stronie projektu.

2. Przesłane prace oceni Kapituła, wybierając 45 najlepszych pomysłów na biznes. Dla wybranych osób rozpocznie się kolejny etap udziału w projekcie - preinkubacja.

3. Preinkubacja- przez 3 miesiące potencjalni przedsiębiorcy otrzymują nie tylko pakiet profesjonalnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez ekspertów, lecz także będą mogli przetestować swój pomysł w inkubatorze, bez konieczności ponoszenia ryzyka związanego z prowadzeniem firmy. Podczas szkoleń uczestnicy uczą się pisania profesjonalnego biznesplanu.

4. Po okresie Preinkubacji 20 osób z najlepszymi biznesplanami (oceny dokonuje komisja składająca się z ekspertów, potrafiących ocenić szanse powodzenia danego przedsięwzięcia oraz z obserwatorów ze strony WUP w Rzeszowie) przejdzie do etapu Inkubacji. Uczestnicy otrzymują dotację finansową w wysokości do 40 000 PLN, wsparcie pomostowe w wysokości 1.126 PLN miesięcznie oraz - co najważniejsze - wsparcie szkoleniowo-doradcze (coaching, mentoring, doradztwo prawne         i marketingowe), przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania firmy.

Obok wsparcia merytoryczno-finansowego nowopowstałe firmy będą promowane podczas organizowanych konferencji, eventów, oraz poprzez publikację z opisem przedsiębiorstw utworzonych w ramach udzielonego wsparcia.

 Więcej informacji WWW

Niniejszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.