Warsztaty konsultacyjne "System Zarządzania Wdrażaniem Regionalną Strategią Innowacji"
Zespół projektowy Miasteczka Multimedialnego został zaproszony do wzięcia udziału w warsztatach dla partnerów zaangażowanych w realizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2005 - 2013. Warsztaty odbędą się w dniu 14 listopada 2006r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Organizatorem warsztatów jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM. Warsztaty pt. „System Zarządzania Wdrażaniem Regionalną Strategią Innowacji" będą poświęcone konsultacjom zapisów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO) w części odnoszącej się do RSI tj. działań 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych oraz 5.1 Krakowski Obszar Metropolitarny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej, a w szczególności kryteriom oceny projektów proponowanym do zastosowania w ramach 2.2 i 5.1.