Klastry, czyli siła w grupie.

W Polsce powstaje coraz więcej klastrów skupiających firmy działające w tych samych branżach. - To szansa na rozwój firm oraz regionów - mówią specjaliści


Klastry to skupiska firm, instytucji czy uczelni z tej samej branży działających na określonym obszarze. Chyba najbardziej znanym jest Dolina Krzemowa w USA, która skupia ponad 6 tys. firm z branży wysokich technologii zatrudniających milion osób. Klastrom w Polsce ciągle daleko do ich amerykańskich czy europejskich odpowiedników, ale dzięki funduszom unijnym mają one szansę na szybszy rozwój.

Co daje działanie w ramach klastru? - Reprezentujemy firmy, pomagamy docierać do inwestorów kapitałowych, poszukujemy sponsorów, budujemy markę - wymieniał Maciej Stachowiak z pomorskiego klastra informatycznego ICT Pomerania podczas konferencji na temat klastrów zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tym roku ICT Pomerania ma skupiać 120 firm z branży informatycznej.

Jednym z najbardziej znanych polskich klastrów jest Dolina Lotnicza grupująca uczelnie i firmy z branży lotniczej w południowo-wschodniej Polsce. W 2003 r., gdy klaster powstawał, miał 18 członków, którzy zatrudniali łącznie 9 tys. osób i generowali sprzedaż na poziomie 270 mln euro. W tym roku Dolina skupia już 61 członków zatrudniających 17 tys. pracowników i sprzedających za 700 mln euro rocznie. Zdaniem Michała Pileckiego z Doliny Lotniczej klaster pomaga rozwijać się mniejszym firmom. - U naszych mniejszych członków połowa wejść na ich strony internetowe jest za pośrednictwem naszej strony - przekonuje Pilecki.

W najbliższych latach klastry dostaną dodatkową szansą na rozwój dzięki funduszom strukturalnym. Na liście programów kluczowych, które dostaną unijne wsparcie, znalazł się m.in. projekt Miasteczka Multimedialnego skupionego wokół Wyższej Szkoły Businessu w Nowym Sączu. Projekt dostanie 28 mln euro w ramach programu "Innowacyjna gospodarka". Klaster ma rozwijać takie dziedziny jak: rozrywka, edukacja, multimedia i biznes. - Najszybciej rozwijający się przemysł na świecie to przemysł związany z wolnym czasem, a multimedia to klucz to zawładnięcia tym przemysłem - mówi Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Businessu.

Szansę na rozwój będą mieli też inni - ponad 104 mln euro będzie przeznaczone na wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, prawie190 mln euro na wspieranie ośrodków innowacyjności. Oprócz tego pieniądze dla klastrów znajdą się też w programach regionalnych w poszczególnych województwach.

zobacz w wersji pdf

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...