"Inwestycje w Multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce (Media 3.0)"

 

Celem projektu Media 3.0 koordynowanego przez Park Technologiczny- Miasteczko Multimedialne jest wspieranie pomysłowych i energicznych ludzi w tworzeniu innowacyjnych, przełomowych i rewolucyjnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu oraz technologii mobilnych oraz telekomunikacji.

Zapraszamy na stronę internetową: www.MilionNaStart.pl 

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych
 • Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 

Działania objęte projektem:

 • Rekrutacja spośród wszystkich nadesłanych aplikacji 75 projektów (projekt rozumiany jako koncepcja innowacyjnego przedsięwzięcia zgodnego z charakterem ogłoszonego konkursu, realizowanego przez określoną osobę lub grupę osób) dotyczących inicjowania działalności gospodarczej,
 • w wyniku przeprowadzonych warsztatów dokonany zostanie wybór 30 projektów - potencjalnych pomysłów biznesowych
 • specjalistyczne doradztwo oraz mentoring dla osób wchodzących w skład 30 wybranych projektów z zakresu prawa, finansów, marketingu. Wycena know-how.
 • opracowanie studium wykonalności dla 30 projektów - wybór najlepszych,
 • przekazanie wsparcia kapitałowego dla 12 najlepszych projektów - do 200 000 Euro na projekt.

 

Park Technologiczny- Miasteczko Multimedialne zarządzany przez Miasteczko Multimedialne Sp z o.o. obejmuje udziały mniejszościowe w przedsięwzięciu zakładając wyjście z inwestycji do 5 lat od terminu wejścia.

 

Projekt realizowany od 1 października 2009 roku do 30 września 2012 roku. Budżet projektu to około 15 mln pln.

 • Więcej informacji o projekcie udzielają:

Kinga Pawłowska- Kinga@miasteczkomultimedialne.pl

Elwira Waszkiewicz- elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl

 Zapraszamy na stronę internetową: www.MilionNaStart.pl

 

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...