Regionalne spotkania MultiKlastra

Już po raz drugi odbyło się regionalne spotkanie członków MultiKlastra. Spotkaliśmy się w firmie Mediapolis w Warszawie. Spotkanie zorganizowane zostało w formie burzy mózgów podczas której przedsiębiorcy dzielili sie pomysłami na nowe produkty/usługi i przedsięwzięcia oraz generowali nowe pomysły biznesowe na start-upy. Dodatkowo stworzone zostały grupy projektowe i potencjalne partnerstwa biznesowe. Następnie zastanawialiśmy się nad źródłami finansowania nowych przedsiewzięć w szczególności z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękuje za przybycie! Jednocześnie zapraszamy serdecznie pozostałe firmy do uczestnictwa w kolejnych regionalnych spotkaniach członków MultiKlastra. Kolejne spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniu 29 maja 2009r.


The best way to predict the future is to create it!