Konkurs "Wygramy razem Euro"
W dniu 26 października br. rusza pierwszy ogólnopolski konkurs "Wygramy razem Euro" skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.


Organizatorami konkursu są: Accreo Taxand i Gazeta Wyborcza, partnerem medialnym jest wyborcza.biz

Celem konkursu jest wyłonienie dziesięciu najlepszych i najciekawszych projektów inwestycyjnych lub działań przeznaczonych pod dotację unijną zgłoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Nagrodami w Konkursie „Wygramy razem Euro" jest pomoc ekspertów Accreo Taxand w pozyskaniu dotacji na najlepiej oceniony przez Jury projekt.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.wygramyrazemeuro.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia br.

Zapraszamy do udziału - po prostu „Wygramy razem Euro"!