Konkurs o tytuł: Mikroprzedsiębiorca Roku 2010
Cele

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Kategorie konkursowe
Ponadto uczestnicy muszą spełniać wymogi jednej z kategorii konkursowych:
SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 roku,
START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę pomiędzy 1 stycznia 2006 a 1 stycznia 2009,
MIKRO - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2009 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu nie przekroczył 500 000 zł.
NOWE TECHNOLOGIE - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2009 roku i działają w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych lub najnowszych odkryć naukowych.

Kryteria oceny

Kapituła będzie oceniać:

* pomysł i okoliczności powstania firmy,
* umiejętność przezwyciężenia kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
* niezłomność i determinację w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
* podejmowanie twórczych i odważnych działań,
* wykorzystanie umiejętności własnych,
* kluczowe czynniki sukcesu firmy,
* doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych,
* zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń.

 

Nagrody

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach, po 15 000 zł każda.

Całkowita pula nagród to 100 000 zł.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w sali New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 23 czerwca 2010 roku.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać wypełniając prosty, elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Przed przystąpieniem do wypełniania prosimy zapoznać się z instrukcją (dostępną w formularzu) oraz regulaminem Konkursu.

Więcej informacji