Newitech w Multimedialnym Miasteczku
Newitech, podobnie jak inne uczestniczące w projekcie firmy IT, należy do Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych. Ideą Klastra jest współpraca w jego ramach wszystkich zrzeszonych firm, w tym także wzajemnie ze sobą konkurujących. Główną rolą Newitechu będzie wzbogacenie kompetencji Miasteczka w rozwiązania informatyczne ukierunkowane na zarządzanie procesami biznesowymi, zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak również urzędach administracji publicznej. Poza tym merytoryczny wkład Newitechu obejmie rozwiązania odpowiadające za zarządzenie obiegiem informacji, archiwizację dokumentów oraz systemu klasy CRM.

 

Projekt Multimedialnego Miasteczka w Nowym Sączu znalazł się na liście priorytetowych projektów Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka". Newitech znalazł się na liście firm informatycznych, które będą uczestniczyć w tym ogólnopolskim projekcie.

Multimedialne Miasteczko to koncepcja ponadregionalnego ośrodka informatycznego, który powstanie przy Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Miasteczko, według wstępnych szacunków, będzie kosztować ponad pół miliarda złotych, z czego sporą część sfinansować ma UE w ramach programów Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Wizja projektu zakłada budowę infrastruktury oraz przestrzeni biurowej dla firm reprezentujących branże wysokich technologii, m.in. informatycznych, multimedialnych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych. Miasteczko ma być ośrodkiem nowej generacji, centrum łączącym w sieci wzajemnych powiązań i wymiany informacji najnowsze zdobycze technologii oraz media: Internet, telewizję i telekomunikację. Nowosądecka uczelnia ma udzielać naukowego wsparcia dla inwestycji.

Projekt Multimedialnego Miasteczka obok rozwoju infrastruktury informatycznej zakłada także budowę hal zdjęciowych, studiów filmowych, graficznych i dźwiękowych. Stopień nagromadzenia technologii oraz zakres kompetencji i możliwości będą znacznie przewyższać obecnie istniejące europejskie centra innowacji.

Newitech, podobnie jak inne uczestniczące w projekcie firmy IT, należy do Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych. Ideą Klastra jest współpraca w jego ramach wszystkich zrzeszonych firm, w tym także wzajemnie ze sobą konkurujących. Główną rolą Newitechu będzie wzbogacenie kompetencji Miasteczka w rozwiązania informatyczne ukierunkowane na zarządzanie procesami biznesowymi, zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak również urzędach administracji publicznej. Poza tym merytoryczny wkład Newitechu obejmie rozwiązania odpowiadające za zarządzenie obiegiem informacji, archiwizację dokumentów oraz systemu klasy CRM.

Zarząd spółki Newitech ma nadzieję, że zapowiedzi dotyczące powołania w Miasteczku kompetencji multimedialnych otworzą przed firmą nowe możliwości wykorzystania autorskich rozwiązań - przede wszystkim w koncernach medialnych i projektach rozrywkowych, takich jak np. gry internetowe.

Informacje o firmie Newitech
Newitech to spółka informatyczna założona w 2000 r. specjalizująca się w produkcji i sprzedaży systemów wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) oraz obiegiem i archiwizacją dokumentów. Newitech oferuje systemy wspomagające modelowanie, automatyzację i zarządzanie kluczowymi procesami zachodzącymi w organizacjach.

Flagowym rozwiązaniem firmy jest platforma informatyczna NIL, oferowana w kilku wersjach: NIL BPM dla przedsiębiorstw, NIL e-Urząd wspomagający proces informatyzacji polskich urzędów, NIL 3S umożliwiający zarządzanie procesem sprzedaży według metodyki Millera/Heimana oraz NIL DMS przeznaczony do prowadzenia elektronicznej archiwizacji dokumentów.

Obok oprogramowania Newitech proponuje swoim klientom usługi doradcze i konsultingowe w zakresie usprawniania procesów zarządzania organizacjami oraz optymalizacji elektronicznego obiegu informacji i dokumentów. Firma świadczy też usługi programistyczne w modelu outsourcingu także na potrzeby wdrożeń zagranicznych, m.in. w Rosji, Grecji i Stanach Zjednoczonych.

Z rozwiązań firmy korzystają m.in. Archidoc, CR Media, Centralna Komisja Egzaminacyjna, klinika Carolina Medical Center oraz wiele urzędów miejskich (m.in. w Dęblinie, Konstancinie Jeziornej, Nasielsku, Policach, Turku, Å»aganiu).

zobacz w wersji pdf

źródło

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...