Tylko 160 innowacyjnych projektów na e-biznes otrzyma dofinansowanie
Rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł.

Konkurs w Działaniu 8.1 PO IG odbywał się wg nowych kryteriów oceny opracowanych przez PARP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, uwzględniających opinie ekspertów zewnętrznych, Regionalnych Instytucji Finansujących, jak i głosów przedsiębiorców korzystających z tego dofinansowania. Nowe kryteria uzyskały akceptację Komitetu Monitorującego PO IG, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele środowisk gospodarczych oraz Komisja Europejska.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami ocenę skierowano w stronę analizy innowacyjności projektów, modelu biznesowego oraz uzyskania wysokich parametrów zaawansowania projektu zakładającego świadczenie e - usług zapewniających mocniejszą pozycję rynkową przedsięwzięcia. Zmiana podejścia do oceny projektu jest również wyrazem zwrócenia uwagi na utrzymanie jego trwałości po zakończeniu faktycznej realizacji i zaprzestaniu jego finansowania środkami UE.

 Z powodu nowych kryterió wyboru PARP rozdał jedynie 74,7 mln zł, niewiele ponad jedna piąta z 320 mln zł, które były do podziału. Jaki jest tego powód? Mogliśmy przeczytać w piątkowym wydaniu PB, iż:

" Nie rozdzieliliśmy całej kwoty, bo wnioski były nieprzemyślane i bardzo słabej jakości. W wielu z nich brakowało logiki, nie zawierały choćby najprostszej analizy konkurencji. Przedsiębiorcy nie umieli opisać biznesu, który chcą prowadzić, ani uzasadnić jego sensu ekonomicznego" - twierdzi Małgorzata Kowalczuk, ekspertka która oceniała część wniosków.

 

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.