Dołącz do nas

MultiKlaster to funkcjonująca w formie Stowarzyszenia ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte podejście do innowacji, ciągle powiększająca się o nowych członków. Chcesz do Nas dołączyć? Wyślij do Nas deklarację o przyjęcie do MultiKlastra oraz portfolio.

Według statutu Stowarzyszenia Klaster może zrzeszać członków zwyczajnych oraz wspierających. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca pracownikiem lub właścicielem firmy lub instytucji związanej z branżą nowych technologii i multimediów. Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

W myśl postanowień Statutu Artykuł III. Członkostwo procedura przyjęcia do Klastra przebiega następująco:

 • KROK 1. Złożenie droga mailową wniosku o przyjęcie w poczet członków Zarządowi w formie deklaracji wraz z oświadczeniem o posiadanej rekomendacji przynajmniej dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia.
 • KROK 2. W ciągu 24 godzin wysłana zostanie drogą mailową informacja zwrotna dotycząca poprawności wysłanych dokumentów.
 • KROK 3. Wysłanie zaakceptowanych dokumentów pocztą.
 • KROK 4. Oczekiwanie na decyzję. O przyznaniu członkostwa zarówno w przypadku członka zwyczajnego jak i wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą. Od uchwały odmawiającej przyznania członkostwa, która winna być uzasadniona, można wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez zainteresowaną osobę lub podmiot. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

Koszty członkostwa w stowarzyszeniu MultiKlaster:

Członek wspierający (osoba prawna) wnosi opłatę wpisową (jednorazową) w wysokości 2000 zł oraz opłatę roczną w wysokości 1000 zł.

Członek zwyczajny (osoba fizyczna) wnosi opłatę roczną w wysokości 750 zł.

Członek honorowy wnosi opłatę jednorazową w wysokości 20 000 zł

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...