FAQ

1. Dlaczego Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych jest dobrym pomysłem?

MultiKlaster jako ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych to inicjatywa unikatowa nie tylko w skali Polski, ale również Europy. Dotyczy kooperacji konkurentów przy nowych inicjatywach badawczo-rozwojowych. Celem ogólnym funkcjonowania MultiKlastra jest zwiększenie potencjału oraz stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw działającego na rynku multimediów i systemów informacyjnych poprzez integrację środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego oraz dostarczenie miejsca i narzędzi do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce. W chwili obecnej MultiKlaster zrzesza ponad 50 prorozwojowych i proinnowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski oraz szereg instytucji wspierajacych przedsiębiorczość oraz innowacyjność w Polsce. Firmy te w warunkach rynkowych konkurują między sobą, lecz w ramach MultiKlastra tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek. Korzyści wynikające z uczestnictwa w MultiKlasterze to czynniki mające znaczący wpływ na zwiększenie innowacyjności firm i instytucji zrzeszonych, podniesienie ich pozycji konkurencyjnej, a w efekcie zwiększenie efektywności ich ekspansji na rynki europejskie.

2. Jakie są korzyści dla uczestników sieci powiązań kooperacyjnych MultiKlaster?

 • udział w siatce zaufania biznesowego umożliwiającej dostęp do unikatowych zasobów wiedzy, doświadczenia, know- how, technologii. Dostęp do miejsca, gdzie dzięki wypracowanym zasadom procesy dyfuzji wiedzy i dośwadczenia oraz transferu know-how pomiędzy uczestnikami sieci powiązań zachodzą swobodnie. Dzięki temu zwiększając efekty synergiczne współpracy i stymulując zachodzące procesy innowacyjne
 • uzyskanie efektu synergii zasobów i kompetencji- możliwość oferowania komplementarnych usług
 • wzrost siły przetargowej na rynku
 • wzrost wiarygodności wobec partnerów biznesowych
 • kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych m.in. na prace badawczo-rozwojowe, testowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych, na powstanie start up i rozwój dotychczasowej działalności
 • intensyfikacja istniejących relacji w procesie innowacyjnym (kojarzenie partnerów ze środowiska biznesowego i naukowego) pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów w postaci ulepszonych produktów i usług
 • realizacja wspólnych projektów komercyjnych oraz badawczo-rozwojowych
 • udział w systemie edukacyjnym "szytym na miarę"- szkolenia, studia podyplomowe celem budowy unikatowego kapitału wiedzy
 • promocja firmy szerokimi i zróżnicowanymi kanałami dystrybucji z wykorzystaniem siatki partnerstwa międzynardowego
 • wspólna rekrutacja personelu
 • udział w prestiżowych branżowych targach (CeBIT) oraz międzynarodowych konferencjach i wizytach studyjnych
 • redukcja kosztów poprzez współpracę z innymi firmami w zakresie marketingu, eksportu, zaopatrzenia, prac B&R, reinżynierii i benchmarkingu
 • redukcja kosztów transakcyjnych (zaufanie)

3. Jakie będą moje zadania jako członka MultiKlastra?

Członkowie MultiKlastra to grupa ludzi wywodzących się zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesowego, osoby które odważnie spoglądają na biznes oraz wyznają zasadę, iż najlepszą metodą na przewidzenie pewnych trendów na rynku czy nowych technologii jest bycie ich kreatorem poprzez stymulowanie własnej innowacyjności i kreatywności działania oraz myślenia. Właśnie takiego podejścia oczekujemy od wszystkich członków, aby jako pasjonaci i wizjonerzy podchodzili do biznesu w sposób bardzo nowoczesny, wykazywali się wysokim potencjałem oraz chęcią dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, dążący do doskonalenia i rozwoju, śmiało mówiący o swoich planach i aktywnie poszukujący partnerów w biznesie, z którymi mogliby je realizować.

Konkretnie oczekujemy aktywnego uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez MultiKlaster, współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym, uczestnictwa w spotkaniach MultiKlastra (przynajmniej 2 razy w roku), przygotowania raportu na temat rozwoju  firmy/instytucji w aspekcie innowacyjności oraz potrzeb rozwojowych  (2 razy w roku).

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...