MultiKlaster współpracy - Portal Innowacji
Ponad 60 firm zaangażowanych we współpracę i liczne projekty realizowane razem z uczelniami z Polski i świata to cechy rozpoznawcze Multiklastra. Zrzeszając firmy działające w obszarze przemysłu kreatywnego, klaster przyczynia się do rozwoju wyjątkowo perspektywicznego sektora, a tym samym - do szybszego budowania w Polsce innowacyjnej gospodarki.

 

Stworzyć i rozwijać klaster w Polsce to niemałe wyzwanie, bowiem osoby zaangażowane w takie przedsięwzięcie muszą zmagać się z licznymi barierami. Największe bolączki polskich klastrów dobrze podsumowuje raport „Benchmarking klastrów w Polsce 2010". Wśród nich znajdziemy przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą i finansowaniem działalności. Tylko nieliczne klastry mogą pochwalić się własnymi przestrzeniami laboratoryjnymi czy pracownikami zatrudnionymi w celu rozwoju takiej inicjatywy. W niewielkim też stopniu klastry przyczyniają się do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: „Działania podejmowane przez klastry w większości przypadków nie prowadzą do poprawy ich innowacyjności ani pozycji konkurencyjnej. Mimo iż 1/3 badanych klastrów działa w wysoce innowacyjnych branżach, niewielkie środki przeznaczane są przez nie na badania i rozwój. Klastry nie podejmują także działań polegających na obejmowaniu ochroną prawną innowacji wprowadzonych w klastrze. Klastry w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał, jaki daje współpraca z zagranicznymi instytucjami czy klastrami" - brzmią niewesołe wnioski zamieszczone we wspomnianym raporcie.

Na przekór niekorzystnym tendencjom na południu Polski rozwija się Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych, zwane też Multiklastrem. Klaster powstał pięć lat temu z inicjatywy jednej z najbardziej znanych prywatnych uczelni w Polsce - Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz małych i średnich przedsiębiorstw z kilku regionów Polski (głównie z Małopolski, Śląska oraz Mazowsza). Taki skład założycielski gwarantował, że w klastrze słyszalny będzie głos zarówno przedsiębiorców, jak i środowiska akademickiego. Organizatorzy klastra wyszli też z założenia, że zamiast jedynie śledzić trendy w światowym biznesie IT, lepiej samemu wziąć aktywny udział w ich tworzeniu. Dziś klaster zrzesza już ponad 60 innowacyjnych firm z branży szeroko rozumianych multimediów. Znajdziemy tu takie firmy, jak Miloo Electronics (prowadzi prace nad aparaturą biomedyczną we współpracy z wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej), i3D (rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości; oferuje trójwymiarowe prezentacje, animacje i symulacje, przydatne np. we wzornictwie przemysłowym), Banana Split (producent filmów reklamowych na rynek krajowy i międzynarodowy), DALMA Systemy Informatyczne (systemy wspomagające zarządzanie firmą), Enzo (rozwiązania w zakresie marketingu internetowego), Javatech (J2EE oraz technologie pokrewne) czy studio filmowe Kalejdoskop (jeden z pierwszych w Polsce niezależnych producentów).

Twórcy klastra odwołują się do zyskującego na popularności pojęcia przemysłu kreatywnego, podążając tym samym za publikacjami Richarda Floridy, który twierdzi, że nie tyle twarda infrastruktura (drogi, budynki itd.), co kreatywność stanowi dziś jeden z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego. Dlatego klaster mocno stawia na przyciąganie wytwórni telewizyjno-filmowych (produkcja filmów, reklam, animacji klasycznej i trójwymiarowej), twórców rozwiązań mobilnych, aplikacji internetowych, nowoczesnych drukarni, firm szkoleniowych (z naciskiem na e-learning) oraz interaktywnych agencji marketingowych.


Klaster szczyci się także dobrymi relacjami z licznymi instytucjami otoczenia biznesu, w tym - z uczelniami. Oprócz wspomnianej już Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, warto tu wymienić chociażby Jagiellońskie Centrum Innowacji, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z Warszawy, Teesside University z Middlesbrough w Wielkiej Brytanii, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z Krakowa, Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, urząd miasta w Nowym Sączu, czy inny znany małopolski klaster - Klaster LifeScience (reportaż o nim można obejrzeć także w dziale Multimedia na Portalu Innowacji).

Władze klastra przewidują jego intensywny rozwój w latach 2011 - 2012. Główne zadania to zwiększenie liczby firm członkowskich oraz zachęcanie ich do ścisłej współpracy - zarówno w obszarze wymiany doświadczeń, jak i pracy nad wspólnymi produktami czy usługami. Tak jak i w przypadku innych klastrów, także i dla Multiklastra hasłem przewodnim jest „coopetition", czyli współpraca firm na co dzień ze sobą ostro konkurujących.

Całość artykułu dostępna na stronie Portalu Innowacji <<Przejdź<<