Zapraszamy na konferencję ”Creative Economy w praktyce. Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych”

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie "Creative Economy w praktyce. Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych". 

Głównym zamierzeniem konferencji jest omówienie:
• szans i warunków rozwoju przemysłów kreatywnych skupionych w ramach sieci współpracy
i wzajemnych powiązań kooperacyjnych zwanych klastrami
• zagadnieniu profesjonalizacji zarządzania sektorem kultury w Polsce
• roli menedżerów projektów oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu
• prezentacja przykładów dobrych praktyk z Polski i ze świata

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Zaproszeni goście to m.in.:
Stanisław Trzciński - Dyrektor Zarządzający STX Jamboree (Warszawa), Tomik Grewiński - Dyrektor Generalny Kayax (Warszawa), Mariusz Adamiak - Prezes Adamiak Jazz Sp. z o.o. (Warszawa), Krzysztof Gałkowski - Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Ewa Gołębiewska - Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Wnioski będące rezultatem Konferencji posłużą jako materiał do opracowania dokumentu nazywanego roboczo "Foresight dla przemysłów kreatywnych 2020". Dokument ten będzie analizą bieżącego stanu gospodarki kreatywnej w Polsce, a jednocześnie określeniem szans i barier dla jej rozwoju w najbliższych kilkunastu latach.


Pierwszy dzień ma charakter dyskusji panelowej. Miejscem spotkania jest krakowskie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Naczelne tematy poruszane przez prelegentów to m.in.: rola „creative economy" w polityce regionalnej miast i regionów; mechanizmy wspierania przemysłów kreatywnych z perspektywy instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i realizację polityk lokalnych i regionalnych; funkcjonowanie klastrów, dzielnic i miast kreatywnych, przykłady dobrych praktyk w regionach i miastach Europy Zachodniej.
Dodatkowo w ramach obrad zostanie przedstawiony projekt Nova Park, zakładający rewitalizację części terenów zakładu Mittal Steel w Nowej Hucie, z przeznaczeniem na działalność "czystego" biznesu, udostępniający przestrzeń do działań rekreacyjnych i kulturalnych, dając artystom szansę na komercjalizację ich idei.
Drugiego dnia odbędą się warsztaty, równolegle: muzyczny (w klubie Lizard King) i filmowy (w kinie ARS). Każdy z nich będzie prowadzony przez zespoły eksperckie składające się z artystów oraz menedżerów z Polski i z zagranicy.
Nasze przedsięwzięcie skierowane jest do menedżerów kultury, artystów, przedstawicieli sektora publicznego, pozarządowego, a szczególnie biznesu. Przebieg Konferencji EKON 2009 zostanie zarejestrowany
i dystrybuowany będzie na płytach CD oraz zamieszczony na stronie internetowej www.youtube.com.


Patronat honorowy nad Konferencją objął Prezydent Miasta Krakowa Pan Prof. Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara.