Pierwsze projekty klastrowe
"Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych umożliwił naszej firmie rozpoczęcie bardzo korzystnej współpracy z firmą Taxnet również zrzeszoną w klastrze. Podjęcie wspólnych działań to dla nas przede wszystkim dzielenie się swoimi zasobami oraz promocją firmy" - mówi Bogusława Słota, właściciel firmy maris.pl. "To dopiero początek wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach klastra. W połowie stycznia będziemy omawiać kilka nowych, wspólnych projektów, których realizacja opierać się będzie na potencjale stowarzyszonych w klastrze firm" - dodaje Romuald Gabrysz, Prezes Zarządu TaxNet Sp. z o.o.

- 1 grudnia 2006 firma Taxnet Sp. z o.o., wydawca serwisów internetowych podatki.pl i gazetapodatnika.pl oraz firma maris.pl, wydawca dzienników internetowych SwiatObrazu.pl i mbiznes.pl podpisały umowę dotyczącą współpracy.

W ramach umowy partnerzy będą współpracować przy wymianie treści pomiędzy serwisami oraz przeprowadzą kampanie reklamowe na swoich witrynach.

- Firmy Ennovate Sp. z o.o. i hyperCREW Sp. z o.o. blisko współpracują przy realizacji projektów. Pomimo, że teoretycznie są wobec siebie konkurencyjne i działają na tym samym obszarze (e-marketing, software, rozwiązania interaktywne) udało im się znaleźć wspólną płaszczyznę współpracy, która generuje synergię i przynosi korzyść obu firmom. Współpraca, która początkowo ograniczała się do podwykonawstwa i wzajemnego uzupełniania zasobów, obecnie ewoluuje w kierunku integracji know how oraz pierwszych wspólnych projektów badawczo - rozwojowych. Obie firmy pracują nad kilkoma projektami, m.in projektem zaawansowanego systemu CMS o modułowej budowie i ultrakrótkim czasie wdrożenia oraz już w ramach klastra - nad opracowaniem rozwojowego programu stypendialnego dla studentów informatyki WSB-NLU, który będzie miał na celu włączenie studentów do pracy projektowej dla klientów obu firm, oraz umożliwi studentom podjęcie pracy w obu firmach.

- Firma mbiznes.pl podpisała z Wyższą Szkołą Biznesu-NLU umowę o współpracy w ramach programu staży i praktyk New Technology Practice Program.

- Firma podatki.pl podpisała umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu-NLU w celu utworzenia programu stypendialnego dla aktywnych studentów oraz organizacji programu staży.