Wspieramy przedsiębiorczość- Program Youth Business Poland
W ramach Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców - Youth Business Poland programu osoby w wieku 18-35 lat zakładające firmę lub prowadzące biznes poniżej roku mogą skorzystać ze wsparcia MENTORA. Celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania młodych firm. Przedsiębiorcy są wspierani przez doświadczonych Mentorów, którzy oprócz profesjonalnych umiejętności coachingowych posiadają również bogate doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorcy lub pracownicy najwyższego szczebla zagranicznych korporacji. Mentor to doświadczony biznesmen, który dzieli się wiedzą i jednocześnie partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania, ocenia ich skuteczność. W Polsce program Youth Business Poland prowadzony jest pod auspicjami Fundacji Inkubator Technologiczny, działającej w ramach British Polish Chamber of Commerce. Współorganizatorem programu jest firma Coaching Center.

W poprzednich edycjach często wymienianą korzyścią, jaką uczestnicy programu wynieśli ze współpracy z Mentorem były nowe pomysły, nowe podejście do ich biznesu, wytyczenie nowych celów działania. Praca z Mentorem dla wielu osób zaowocowała większą pewnością siebie i większym przekonaniem do podejmowanych działań, nauczyła niestandardowego patrzenia na ich problemy a także zwiększyła ich motywację do działania. Równie ważne było dzielenie się Mentora własnym doświadczeniem biznesowym, pokazywanie konkretnych możliwości i narzędzi do rozwoju firmy oraz zachęcanie do podejmowania nowych działań - rozszerzenia działalności, wejścia na nowe rynki, zatrudnienia pracowników itp.
Zaangażowanie w projekt oznacza pracę z Mentorem przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia) w zakresie 1-2 godzin miesięcznie.

Ponadto w ramach programu można otrzymać wsparcie przy aplikowaniu o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank, w ramach programu Pierwszy Biznes, udziela niskooprocentowanych pożyczek młodym ludziom, chcącym założyć własną firmę. Program jest przeznaczony dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka może być udzielona zarówno osobie bezrobotnej jak również grupie osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę. Jest ona przeznaczona na finansowanie kosztów realizacji przedstawionego planu rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowego miejsca pracy, w szczególności zaś na zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń. Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną uprawnioną osobę.

W dniu 30 maja br. mija termin nadsyłania aplikacji do Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego dla Młodych Przedsiębiorców - Youth Business Poland

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.fit.org.pl oraz www.bgk.com.pl