Dotacje na innowacyjne inwestycje - ostatnia możliwość uzyskania wsparcia w ramach środków UE na lata 2004-2006
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) poddziałanie 2.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji". W ramach poddziałania zostało do wykorzystania 680 mln złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych zostanie 600 projektów inwestycyjnych. Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:
  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
  • polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN. Cele szczegółowe:
  • wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw,
  • wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, unowocześnienie technologii,
  • wzrost wydajności pracy i poprawa jakości,
  • poprawa stanu środowiska,
  • poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej.

 

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w Regionalnych Instytucjach Finansujących właściwych ze względu na realizację projektu inwestycyjnego do dnia 12 stycznia 2007 roku do godziny 15.00. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących znajduje się na stronie www.parp.gov.pl/rif.php Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html Równocześnie zainteresowane firmy z Małopolski bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, dotyczące działania SPO WKP 2.2.1, które odbędzie się 5 grudnia 2006r. o godz. 10:00 w Krakowie, ul. Westerplatte 18, Sala Cech Rzemiosł-Spożywczych. Program spotkania Firmy zainteresowane ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania w ramach działania SPO WKP 2.2.1 proszę o kontakt z Elwirą Waszkiewicz, e-mail: ewaszkiewicz@wsb-nlu.edu.pl, tel. 0603 44 94 97