Inwestujemy w nowe technologie!- Startuje projekt Media 3.0

 

Celem projektu Media 3.0 koordynowanego przez Park Technologiczny-Miasteczko Multimedialne jest wspieranie pomysłowych i energicznych ludzi w tworzeniu innowacyjnych, przełomowych i rewolucyjnych technologii, w szczególności animacji i grafiki 3D, Internetu, e-learningu oraz technologii mobilnych oraz telekomunikacji. 

 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

- Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

- Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

- Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 

Działania objęte projektem:

  • Rekrutacja spośród wszystkich nadesłanych aplikacji 75 projektów (projekt rozumiany jako koncepcja innowacyjnego przedsięwzięcia zgodnego z charakterem ogłoszonego konkursu, realizowanego przez określoną osobę lub grupę osób) dotyczących inicjowania działalności gospodarczej,
  • w wyniku przeprowadzonych warsztatów dokonany zostanie wybór 30 projektów - potencjalnych pomysłów biznesowych
  • specjalistyczne doradztwo oraz mentoring dla osób wchodzących w skład 30 wybranych projektów z zakresu prawa, finansów, marketingu. Wycena know-how.
  • opracowanie studium wykonalności dla 30 projektów - wybór najlepszych,
  • przekazanie wsparcia kapitałowego dla 12 najlepszych projektów - do 200 000 Euro na projekt.

Park Technologiczny-Miasteczko Multimedialne zarządzany przez Miasteczko Multimedialne Sp z o.o. obejmuje udziały mniejszościowe w przedsięwzięciu zakładając wyjście z inwestycji do 5 lat od terminu wejścia.

Projekt realizowany od 1 października 2009 roku do 30 września 2012 roku. Budżet projektu to około 15 mln pln.

Więcej informacji o projekcie udzielają:

Kinga Pawłowska- Kinga@miasteczkomultimedialne.pl

Elwira Waszkiewicz- elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl