Konferencja „Kobiety-MSP-Multimedia”
Założenia i tematyka konferencji

Naszym celem jest dyfuzja nowych technologii - upowszechnianie kreatywności i innowacji, a także transfer technologii powstałej w wyniku prac naukowych do przedsiębiorstw sektora MSP. Chcemy pokazać jak wprowadzane są nowe (kreatywne) rozwiązania w organizacji, zarządzaniu, oferowanych usługach lub produktach czy stosowanej technologii. Zaprezentować metody budowy zespołów projektowych i zastosowania myślenia lateralnego. Podczas konferencji będzie też mowa o projektach unijnych na rzecz edukacji i innowacji z uwagi na fakt, że Kobiety.pl (laureat edycji Mikroprzedsiębiorca Roku 2007) jako pierwsza firma w Międzynarodowym Forum Kobiet przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH aplikowała w grupie firm KIG, IBS PAN, IMM o środki unijne na realizację IW EQUAL PL-71. Nasz projekt uzyskał srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 i złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels EUREKA 2008. Braliśmy też udział w projekcie Klastra Bioprodukt, który został włączony do kolejnego projektu z eko-innowacji Konsorcjum Green Stream (dotacja 20 mln euro). Od 12 lat prowadzimy działalność medialną i upowszechniamy Internet.

Kapitał - Kobiety stanowią ponad połowę populacji, otrzymują 1/10 przychodów globalnych i posiadają mniej niż 1/100 własności w świecie (dane z konferencji Tomorrow People Organization, Belgrad). Wiceprzewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES) Irini Pari, postuluje na rzecz zlikwidowania różnic w wynagrodzeniu i wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet. Ponad 20 proc. przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce stanowi własność kobiet i jest przez nich zarządzana. Są to głównie mikroprzedsiębiorstwa (do 9 zatrudnionych), w branżach tj. handel (60 proc.), nieruchomości (18,7 proc.), przemysł (12 proc.), budownictwo (3,8 proc.), transport (4,1 proc.) - wynika z raportu Lewiatan. Aż 54,6 proc. firm kobiecych deklaruje w ciągu najbliższych 2 lat inwestycje w innowacje. Własne patenty posiada 8,8 proc. firm kobiecych i 6,6 proc. patenty zakupione. 11 proc. firm kobiecych deklaruje potrzebę pomocy przy szukaniu inwestorów.

Innowacje to nie tylko nowe technologie, nowoczesne laboratoria i chronione tajemnicą patenty. Innowacyjność wynika ze sposobu myślenia, z odwagi zmieniania swojego otoczenia, sięgania po nowe pomysły, udoskonalania rozwiązań. To czasy dla ludzi, którzy postępują niekonwencjonalnie, którzy potrafią wyobrazić sobie rzeczy niewyobrażalne i uparcie prą do przodu - stwierdził Tom Peters („Nowa wojna - nowy biznes". Nie każda innowacja wytworzy przewagę rynkową, nie każda się sprawdzi, jednak: „Z innowacją jest jak z grami losowymi: im częściej obstawiasz, tym większą masz szansę na wygraną." - twierdzi Gary Hamel („Zarządzanie jutra").

Profesor dr hab. Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, powiedziała, że tworzenie klastrów technologicznych (sieci innowacyjności) oraz umiejętne wykorzystanie funduszy strukturalnych to najlepsza droga do rozwoju polskiej innowacyjności i gospodarki.. Ale czy firmy gotowe są do kooperacji i współpracy w ramach klastrów? W dzisiejszych czasach innowacyjność jest wymogiem skutecznej konkurencji i choć jest to prawda szeroko uznana w biznesie, dalej tajemnicą pozostaje jak stworzyć środowisko wspierające innowacyjność w organizacji.

Eko-innowacje - Firmy zaczynają poszukiwać technologii i organizacji służących ochronie środowiska, ponieważ zmuszają je do tego przepisy krajowe i regulacje unijne, ale także postawa konsumentów. - przypomniał Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego. Charakterystyczne jest to, że wykorzystujemy zaledwie jeden unijny instrument wspierający innowacje w ochronie środowiska („Life +"), podczas gdy Hiszpania korzysta ze 147. Jak wynika z ocen Ministerstwa Środowiska, największe rezerwy w dziedzinie eko-innowacyjności tkwią w „ludziach". Proste zmiany zachowań, jeśli zostaną upowszechnione, mogą poprawić o 10 proc. wskaźniki energo-oszczędności, podczas gdy wysokonakładowe czynniki - tylko 2 proc. - Rozsądny postęp jest więc możliwy tylko przy czynnym udziale pracowników, kadry zarządzającej, odbiorców usług i konsumentów. - podkreślił Jerzy Kołłajtis, przedstawiciel Environ Poland. Istotne są wszelkie projekty ograniczające emisje gazów przez transport, ponieważ - według prognoz - jest on jedynym sektorem, gdzie ich ilość będzie wzrastać. Należą do nich przede wszystkim: nowoczesne metody zarządzania transportem, inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym (a także lotniczym i kolejowym), produkcja środków transportu o zwiększonej efektywności energetycznej oraz zasilanych ze źródeł alternatywnych w stosunku do ropy i węgla.

Organizator: Grupa Kobiety.pl w partnerstwie z Giełdą Papierów Wartościowych. Jesteśmy wydawcą pierwszego polskiego portalu dla kobiet www.kobiety.pl (inauguracja Toronto, 7 maja 1997r.), zarejestrowanym w rejestrze dzienników i czasopism VII Ns Rej Pr 2476/07 poz. Pr 14624. Misją firmy jest promowanie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności, którą realizujemy poprzez propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego, wspieranie wiedzy i stymulowanie transferu innowacji dla sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem firm kobiecych oraz inkubację (start-up) i marketing. Firma jest współzałożycielem klastra www.multiklaster.pl i członkiem Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej www.emobility.pl. Partnerem organizowanej konferencji "Kobiety-MSP-Multimedia" jest Giełda Papierów Wartościowych.

Więcej informacji na stronie:WWW

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych Sala Notowań, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Termin: 15 września godz. 10-18

Zgłoszenia: biuro@kobiety.pl