Projekt SMART OffInno+, Sieciowanie z klastrami i sferą B+R w skali Europejskiej
Głównym celem projektu jest rozwój współpracy w ramach Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych - część projektu "Miasteczko Multimedialne", którego pomysłodawcą jest Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University - z instytucjami B&R z Małopolski i regionów SMART.

 

Dostęp od innowacji, know how, sieciowanie ze sferą B+R gwarantem sukcesu małopolskich firm

Powszechne wykorzystanie technologii multimedialnych wpływa na przemiany we wszystkich obszarach życia. Nie jest dziś możliwy rozwój społeczeństwa informacyjnego bez inwestycji w rozwój sektora multimediów. W tym kontekście, multimedialne MŚP z Małopolski, w przeciwieństwie do dużych firm, cierpią na niewystarczający dostęp do innowacji, know-how, B&R i kontaktów z zagranicznymi firmami i uczelniami. Brak sieci MŚP będącej w stanie prowadzić działania R&D jak i współpracować z dużymi firmami został wskazany jako zagrożenie w analizie SWOT Regionalnej Strategii Innowacji. Strategia Rozwoju Małopolski również wskazuje, że MŚP rzadziej konkurują na globalnym rynku. Nowe sieci MŚP zagwarantują dostęp do instytucji B&R i innowacyjnych firm z UE. Bez tego, MŚP przegrają w konkurencji z bardziej rozwiniętymi organizacjami na rynku europejskim. Podsumowując, głównym, regionalnym problemem, na który odpowiada projekt jest brak zaawansowanej sieci MŚP z Małopolski i innych obszarów UE, zdolnej do wspólnej pracy w obszarze IT i technologii multimedialnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o transfer technologii i innowacje.

Projekt OffInno+ krokiem do internacjonalizacji Klastra oraz nawiązania współpracy na poziomie europejskim ze ośrodkami B+R

Głównym celem projektu SMART OffInoo+ jest rozwój współpracy w ramach Klastra Multimediów i Technik Informacyjnych (www.multiklaster.pl) - część projektu WSB-NLU pod tytułem "Miasteczko Multimedialne" - z instytucjami R&D z Małopolski i regionów SMART. Obecnie Klaster składa się z 50 MŚP z sektora IT i multimediów, głównie z Małopolski. Zakładamy, że Klaster odegra wiodącą rolę w transferze innowacji w regionie. Aby osiągnąć ten status, MŚP z Klastra muszą rozwinąć dostęp do regionalnych i międzynarodowych zasobów R&D i innowacji. Cel główny osiągniemy przez: 1) rozwój świadomości roli sektora R&D jako partnera dla MŚP, 2) budowanie kontaktów pomiędzy instytucjami R&D i MŚP z Małopolski i pozostałych regionów SMART, 3) stworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk jak również budowy partnerstw biznesowych (internetowe narzędzie na bazie strony WWW Klastra - wortal).

Więcej informacji na temat programu SMART na stronie

Koordynator projektu OffInno+

Elwira Waszkiewicz

e-mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl

tel: 603 449 497