Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych członkiem prestiżowego europejskiego partnerstwa
W dniu 19 kwietnia 2007 roku Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych został przyjęty do grona członków EUROPEAN MULTIMEDIA ASSOCIATIONS CONVENTION (EMMAC).

EMMAC jest europejską siatką partnerstwa zrzeszającą ponad 5000 firm działających na rynku IT i cyfrowych mediów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.emmac.org