Startery Innowacji
KONKURS: STARTERY INNOWACJI - CZYLI JAK OTRZYMAĆ PAKIET INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI SWOJEGO POMYSŁU NA BIZNES U NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW?

W ramach projektu „Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" organizujemy konkurs STARTERY INNOWACJI, którego celem jest szlifowanie dobrych innowacyjnych pomysłów na biznes, tym samym zwiększając szansę pomysłodawców na pozyskanie inwestora zewnętrznego.

Innowacyjne pomysły na biznes można zgłaszać do 30 kwietnia 2010r. za pośrednictwem FORMULARZA umieszczonego na naszej stronie (regulamin konkursu)

Spośród nadesłanych wniosków Kapituła ds. Inwestycji w Innowacje wybierze 20 najlepszych projektów. Ich autorzy otrzymają pełny pakiet konsultacji szytych na miarę (łącznie 24 godziny), który będzie obejmować następujące obszary merytoryczne:

  •  Marketingowa i finansowa strategia biznesu: analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń), analizy PEST (analiza otoczenia danego kraju uwzględniająca warunki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne, analizy rentowności przedsięwzięć) - 6 godzin.
  • Pomoc w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej obejmującej dobór inwestora, mechanizmów zabezpieczających związanych z kontrolą nad spółka oraz politykę wyjścia z inwestycji - informacje pozwalające podjąć optymalną decyzję w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, do których należą dane na temat funduszy inwestycyjnych i specyfiki ich działania, przepisów prawa, z którymi należy się zapoznać, przygotowując proces inwestycyjny, możliwych schematów zakończenia współpracy z inwestorem kapitałowym - 6 godzin.
  • Przygotowanie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rozmów z inwestorem kapitałowym poprzez opracowanie strategii negocjacji - warsztaty negocjacyjne z zespołem, który będzie prowadził rozmowy z inwestorem kapitałowym - 3 godziny.
  •  Przygotowanie biznesplanu - wytyczne i wsparcie merytoryczne w zakresie metodyki opracowania biznesplanu, a także wsparcie przy weryfikacji opracowanego dokumentu -7 godzin.
  • Pomoc przy ocenie zapisów umowy inwestycyjnej - pomoc prawna umożliwiająca ocenę i weryfikację umowy, która ma zostać podpisana z inwestorem - 2 godziny.

 

Adresatami konkursu są:

• młodzi, kreatywni innowatorzy którzy poszukują wsparcia merytorycznego i finansowego do rozwijania swoich pomysłów

• przedsiębiorcy, którzy nieustająco poszukują możliwości realizacji innowacyjnych pomysłów z obszaru nowych technologii


ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES

 

Mamy nadzieje, że Twój pomysł na innowacyjny biznes, przy naszym wsparciu będzie miał szansę odnieść sukces na miarę światową, jak np. Facebook, Hotmail, LinkedIn, YouTube, Google - czy też rodzime projekty, np: Teta, Computerland, Nasza Klasa, Bankier.pl, Złote Myśli, TravelPlanet.pl !

 

Więcej informacji: Elwira Waszkiewicz, e-mail: Elwira@miasteczkomultimedialne.pl

 

Każdy projekt zgłoszony do udziału w konkursie „Startery Innowacji" realizowanym w ramach projektu „Kapitał na Start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" niezależnie od decyzji Kapituły ds. Inwestycji będzie traktowany jako poufny i nie będzie wykorzystywany w ramach Konkursu i poza nim bez wiedzy i zgody Zgłaszającego projekt (Pomysłodawcy), bądź w inny sposób naruszający jego prawa.