Projekt "Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego" otwiera nabór projektów w ramach trzeciego „Mikrocyklu".
 

Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego „Mikrocykl" otwiera nabór uczestników/projektów. Czas zgłoszeń trwa do 06 maja 2011 r. (piątek) „Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP" zaprasza przedsiębiorców oraz pomysłodawców do udziału w trzecim „Mikrocyklu" projektu.

Uczestnicy mogą wziąć udział w nieodpłatnych szkoleniach, specjalistycznych konsultacjach, a także otrzymają możliwość zaprezentowania się na giełdzie start-up oraz udziału w forum inwestycyjnym.

Szczegółowy program:
1. Szkolenie (09-10 maja 2011 r.) przygotowujące przedsiębiorców i pomysłodawców do pozyskania kapitału zewnętrznego, w tym:
• przygotowania biznes planu z objaśnieniem procesu inwestycyjnego
i eksploatacyjnego,
• umiejętności zaprezentowania swojego projektu potencjalnemu inwestorowi,
• optymalizacji form prawnych i konsekwencji podatkowych dla przedsiębiorców,
• przebiegu typowego procesu inwestycyjnego,
• źródeł pozyskiwania kapitału na prowadzenie działalności.
2. Możliwość konsultacji z ekspertem ds. kontaktu z inwestorami i doradztwa inwestycyjnego.
3. Możliwość zaprezentowania najlepszych pomysłów/projektów przed gronem inwestorów podczas giełdy start-up (19 maja 2011 r.).
4. Możliwość udziału w forum inwestycyjnym, podczas którego swoją ofertę i wymagania przedstawią różne podmioty rynku inwestycji kapitałowych typu venture capital (czerwiec 2011 r.)

W celu zgłoszenia chęci udziału w trzecim „Mikrocyklu" Sieci Inwestorów KPT należy wypełnić formularz rejestracyjny. Autorzy najlepszych pomysłów zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.
Uwaga! Nabór trwa tylko do 06 maja 2011 r.
Więcej informacji o projekcie udziela:

Dariusz Bembenek
koordynator projektu
tel. 12 640 19 50
e-mail: dbembenek@sse.krakow.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.