Globe forum 2007- 18-20 kwietnia 2007r., Sztokholm
Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych będzie prezentowany na najbardziej prestiżowym forum, którego celem jest networking wśród ludzi biznesu, środowisk opiniotwórczych oraz decydentów z całej Europy.

Globe Forum 2007 stwarza doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, wzięcia udziału w licznych dyskusjach, warsztatach z udziałem największych specjalistów i praktyków z obszaru rynku wschodzących. Tegoroczne forum przeprowadzone jest pod hasłem " My nie tylko mówimy o biznesie, ale robimy biznes".

Program konferencji