Europejskie Konsorcjum Wspierania ICT wśród przedsiębiorstw

Projekt, którego koordynatorem jest Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. realizowany będzie we współpracy z państwami członkowskimi:

Łotwa, Litwa, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja.

Celem projektu jest wymiana wiedzy specjalistycznej oraz najlepszych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego wśród przedsiębiorców, skutkujące wzmocnieniem sektora MŚP w zakresie edukacji, innowacji oraz podejścia zorientowanego na rynek w celu trwałego wzrostu przewagi konkurencyjnej sektora MŚP w Unii Europejskiej.

 

Zainteresowanych proszę o kontakt: multiklaster@multiklaster.pl

 Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Life Long Learning- Leonardo da Vinci