Chicago w Miasteczku Multimedialnym

Gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetu DePaul z Chicago jeden z najlepszych uniwersytetów katolickich w USA według Princeton Review. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy biznesowej oraz edukacyjnej w ramach projektu Miasteczko Multimedialne. W listopadzie planowana jest rewizyta przedstawicieli Klastra ora Miasteczka Multimedialnego celem podpisania listu intencyjnego oraz uszczegółowienia zasad i obszarów współpracy.

Strona internetowa uniwersytetu