XI Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?"
Dobra strategia oraz umiejętność znajdowania i wdrażania nowatorskich pomysłów to jeden z kluczowych czynników gwarantujących sukces rozwoju nowego biznesu. Niemniej jednak nawet najlepsza inicjatywa może zostać zaprzepaszczona z powodu braku odpowiedniego wsparcia na jej realizację, dlatego sprawą kluczową dla rozwoju gospodarki jest wspieranie nowo powstałych przedsiębiorców na pierwszym etapie ich działalności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki w roku 2011 objęła szczególną troską właśnie młode firmy - start - upy.

Nowo powstałym przedsiębiorstwom poświęcana będzie również tegoroczna edycja Forum. Konferencja stanowić będzie okazję do zapoznania się z całym spektrum dostępnych na polskim rynku metod wsparcia oraz źródeł finansowania oferowanych młodym przedsiębiorcom w dążeniu do utrzymania i ciągłego rozwoju biznesu oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach.

W Forum wezmą udział między innymi polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie ekonomii, przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji państwowej oraz instytucji otoczenia biznesu z całego kraju.

Poza przekazem stricte merytorycznym, Forum stanowić będzie okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ciekawych dyskusji z ekspertami, jak również bezpośrednich spotkań z przedstawicielami instytucji pośredniczących.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Konieczna rejestracja.

Więcej informacji dostępnych na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/1785