Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza na Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry Week”

Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry Week”, odbywających się w dniach 7-9.11.2016 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie.

Rzeszów – Stolica Innowacji jest miastem partnerskim targów.

Głównymi partnerami i patronami naukowymi wydarzenia są: Rada Główna Instytutów Badawczych, we współpracy z którą odbędzie się konferencja „Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w Unii Europejskiej” i Warsaw Institutes Days skupiające w jednym miejscu dorobek naukowy i techniczny polskich instytutów badawczych, ściśle związanych z przemysłem, a także Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, przewodnicząca wydarzeniu „Strefa Młodego Inżyniera: Inżynier 4.0”, na której zaprezentowany zostanie m.in. dorobek naukowy młodych polskich inżynierów.

Hasłem przewodnim targów jest: „Wspieramy Polski Przemysł”. Ich celem jest wpieranie polskiej myśli technicznej i rozwoju polskiej gospodarki, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i na szczeblu lokalnym, stwarzając dogodne warunki rozwoju biznesu dla firm przemysłowych, zarówno polskich i zagranicznych.

Pytania dotyczące niniejszego wydarzenia proszę kierować do Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.