Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Posiadasz siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego?

Planujesz wdrożyć w działalności TIK?

Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo?

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Termin naboru: od 29.08.2016 do 06.10.2016

Kwota dofinansowania projektu:

  • Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 PLN

Poziom i wysokość wsparcia – do 50%

Wydatki kwalifikowalne:

  • Wdrożenie TIK: B2B, B2C, B2E, C2C;
  • Środki trwałe bezpośrednio związane z wdrażaną technologią;
  • Wynagrodzenie personelu zaangażowanego w wytworzenie TIK;

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/105