Miasteczko Multimedialne i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – alians strategiczny

Celem obu instytucji jest wspieranie przedsiębiorczości od momentu decyzji o założeniu własnej firmy po wsparcie tej firmy w momencie restrukturyzacji, zmian własnościowych, czy tworzenia przez nią spółek zależnych. Przedsiębiorca stawiając pierwsze kroki w biznesie może otrzymać wsparcie poprzez zlokalizowanie swojej firmy na start w jednym z trzydziestu działających w całej Polsce inkubatorów przedsiębiorczości (www.inkubatory.pl). Docelowo młodzi przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać wsparcie kapitałowe zarówno z AIP Seed Capital jak i z pomocą funduszu inwestycyjnego stworzonego w ramach projektu Miasteczko Multimedialne. Przedsiębiorcy z potencjałem będą mogli uzyskać w Miasteczku Multimedialnym (www.miasteczkomultimedialne.pl) wsparcie doradcze w obszarze technologii jak również doradztwo gospodarcze. Zarówno Miasteczko Multimedialne jak i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wspierają edukację w zakresie przedsiębiorczości oraz działają na rzecz zmian legislacyjnych sprzyjających przedsiębiorcom.

Dodatkowych informacji udzielają:
Krzysztof Wnęk
Dyrektor Projektu Miasteczko Multimedialne
krzysztof.wnek@multimediacity.pl; tel. 0602 461 771

oraz

Justyna Gaj
Dyrektor Generalna
Polska Przedsiębiorcza
justyna.gaj@polskaprzedsiebiorcza.pl; tel. 0509 216 076

 notka prasowa