Spotkanie członków MultiKlastra 2009

W dniach 3-5 kwietnia 2009r. w Krynicy hotelu Krynica odbyło się kolejne spotkanie członków Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych połączone z Walnym Zgromadzeniem członków.

Ponad 50 przedsiębiorców z całej Polski na co dzień zarządzających firmami działającymi w branży nowych technologii i nowych mediów spotykało się aby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o przyszłości nowych mediów oraz szansach i zagrożeniach jakie stwarza rynek IT. Wśród uczestników można wymienić: Prof. Witolda Orłowskiego, Zbigniewa Rybczyńskiego (polskiego zdobywcę Oscara), Krzysztofa Urbanowicza, właścicieli firm wchodzących w skład MultiKlastra jak również przedstawicieli firm Start-upowych, którzy niedawno przyłączyli się do programu Microsoft BizSpark.

Tematyka tegorocznego spotkania "Autostrada nowych możliwości", dotyczyła wykorzystania przez ludzi przedsiębiorczych szans płynących z kryzysu, poszukiwania zewnętrznego finansowania innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz zmian prawnych w 2009 w zakresie dotyczącym MSP.

Szczgółowy program konferencji do pobrania -> AGENDA (pdf)

Materiały pokonferencyjne:

  • Podsumowanie działań MultiKlastra - Elwira Waszkiewicz -> (pdf, 1.72Mb)
  • Park technologiczny - Miasteczko Multimedialne - Krzysztof Wnęk-> (pdf, 240 kb)
  • Tradycyjne media na rozdrożu - Krzysztof Urbanowicz -> (pdf, 3,83 Mb)
  • Czy zje nas kryzys? Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie - Witold Orłowski -> (pdf, 252 kb)
  • Możliwości finansowania innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach dostępnych w latach2007-2013 Programów Operacyjnych - Paweł Krzemień-> (pdf, 635 Kb)
  • Finansowanie innowacyjnych pomysłów - Wojciech Szapiel, Dariusz Brzeziński -> (pdf, 696 Kb)
  • Zmiany w zakresie uregulowań prawnych dotyczących sektora MŚP w 2009 roku - Paweł Wojdyło -> (pdf, 301 Kb)