Unia wspiera IT - przygotuj się!
Jesienią rusza kolejna tura naboru wniosków o przyznanie funduszy UE dla firm z sektora MSP przeznaczonych na inwestycje IT. Jest o co walczyć, dlatego warto przygotować się już teraz.


Skąd dofinansowanie?


Polscy przedsiębiorcy często nie są świadomi tego, jak wypełnić wnioski, na co można uzyskać dofinansowanie, a także tego, jak mogą skorzystać z funduszy przyznawanych przez UE.

- Polscy przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu programów unijnych, ale większość z nich nie zna katalogu kosztów kwalifikowanych ani procedury aplikowania o środki w tym w szczególności nomenklatury unijnej, przysparzającej często wielu wątpliwości i pytań co do przepisów prawnych oraz dokumentacji konkursowej - mówi Elwira Waszkiewicz, vice-prezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych wspierającego przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy z UE - Przedsiębiorcy często nie wiedzą również, czym naprawdę jest e-usługa.

Dlatego warto już teraz przygotować się do jesiennej tury składania wniosków i dowiedzieć kliku praktycznych informacji, które mogą okazać się dla przyszłych wnioskodawców.

Jak dotąd najpopularniejszym źródłem dofinansowania na inwestycje IT dla MSP stanowi Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego programu wyróżniono dwa podstawowe działania: 8.1, które obejmuje dotacje na stworzenie e-usług oraz 8.2, które wspiera wdrażanie elektronicznego biznesu B2B. Jeśli zainteresowanemu uda się uzyskać dofinansowanie z tych działań, może liczyć na pomoc w postaci pokrycia nawet 85% tzw. wydatków kwalifikowanych zainwestowanych w dany projekt. Do niedawna jeszcze te pieniądze mogły być wypłacane tylko w postaci refundacji. Kryzys i wynikającego z niego spowolnienie gospodarcze sprawiły, że postanowiono zmienić te formę dopłaty. Obecnie zatem wypłacane są również zaliczki na początku inwestycji o wartości do 30% całości kwoty dofinansowania.

W jaki sposób uzyskać pieniądze?


Po pierwsze dofinansowanie musi on oczywiście spełnić wymagania danego programu. W tym miejscu przedsiębiorca może napotkać jednak pierwsze problemy. Dla przykładu definicja e-usługi wyklucza wiele form działalności, które mogą kojarzyć się z tym terminem. Zatem szans na dofinansowanie nie mają np. projekty oparte głównie na przychodach z handlu produktami, czyli wszelkie sklepy internetowe, także te sprzedające produkty wyłącznie w postaci cyfrowej. Jeśli zaś idzie o działanie 8.2. przeznaczone na informatyczne projekty B2B, przedsiębiorstwo wnioskujące o fundusze musi wykazać w oparciu o podpisane umowy, że współpracuje z co najmniej dwoma innymi firmami.

- Na szczęście projekty B2B objęte dofinansowaniem mogą być bardzo zróżnicowane - wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor handlowy Empathy Interactive - Koordynacja i automatyzacja działań współpracujących firm może dotyczyć nie tylko sprzedaży, ale także logistyki i szeroko pojętego obiegu informacji. Możliwości jest naprawdę wiele.

Po zakończeniu projektu wdrożony system musi być jednak wykorzystywany do współpracy jeszcze przez 3 lata. Jest to wymóg dość kłopotliwy nie tylko ze względu na stosunkowo długi okres, ale także i na fakt, że projekty obejmują zwykle integrację dotychczasowych systemów informatycznych lub wdrażanie nowych, zatem warto, by jeszcze przed złożeniem wniosku zwrócić się o doradztwo firmy tworzącej podobne rozwiązania.

Terminarz


Zgodnie z aktualnym harmonogramem POIG nabór wniosków do działania 8.1 zostanie otwarty 28 września 2009, a w przypadku działania 8.2 dnia 5 października 2009. Zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili, jak zwykle i w tym przypadku nie jest dobrym rozwiązaniem. Zainteresowanie programem jest ogromne, co pokazały dwa ostatnie nabory wniosków na dofinansowanie z działania 8.1. Wtedy bowiem już po 3 dniach od momentu ogłoszenia konkursu zamknięto nabór, gdyż skończyły się dostępne fundusze. Poza tym należy pamiętać o tym, że nie wolno rozpoczynać realizacji projektu przed złożeniem wniosku.

Źródło: Interaktywnie.com

 

 • News
 • MultiKlaster partnerem programu Microsoft WebsiteSpark
  więcej...
 • Misja gospodarcza branży elektronicznej oraz IT i ICT na Tajwan oraz do Hongkongu, 9-16 października 2012r
  więcej...
 • Multiklaster nawiązał współpracę z klastrem ICT Berlin-Brandenburgia
  więcej...
 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego "BeCome" we Francji
  więcej...