Przedsiębiorco rozwiń skrzydła- zewnętrzne możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć - nowy projekt MultiKlastra

CELEM OGÓLNYM projektu pt. "Kapitał na start w innowacje- promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" koordynowanego przez Park Technologiczny- Miasteczko Multimedialne zarządzanego przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. jest zwiększenie świadomości nt. usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych w tym aniołów biznesu, funduszy VC/PE, kształtowanie gotowości inwestycyjnej oraz aktywizacja grupy przedsiębiorców jak  i   indywidualnych pomysłodawców poszukujących kapitału na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Zakłada się, że uczestnicy projektu wywodzić się będą głównie z: uczelni, jednostek B&R, inkubatorów przedsiębiorczości jak  i prorozwojowych i proinnowacyjnych MSP funkcjonujących w ramach struktur klastrowych oraz w parkach technologicznych w szczególności w sektorach technologicznych (informatyka, nowe technologie, Internet, telekomunikacja, biotechnologia etc.).

Projekt powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia ekspertów ds. wspierania kapitałowego pomysłów biznesowych czy firm. W dobie kryzysu gospodarczego pomysły na realizację prorozwojowych i innowacyjnych działań często odsuwane są w czasie ze względu na
kapitałochłonność i wysokie ryzyko inwestycji. Brak kapitału to obecnie jedna z największych barier realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. 

W wyniku realizacji projektu pt.„Kapitał na start w innowacje- promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" do osób indywidualnych poszukujących kapitału na innowacje jak i przedsiębiorców w szczególności tych działających w sektorach technologicznych i proinnowacyjnych skierowany zostanie pakiet działań promocyjno-edukacyjnych oraz networkingowych:

  • bezpośrednie konsultacje (20 osób/przedsiębiorców, 480 godzin, 20 kompletów opracowanych i skonsultowanych dokumentacji) w zakresie możliwosci finansowania z udziałem inwestora prywatnego, VC/PE konkretnych pomysłów czy rozwiązań biznesowych.

W wyniku realizacji projektu pomysłodawcy, przedsiębiorcy nie tylko zapoznaja sie z ideą zewnętrznego finansowania i będą potrafili przygotować sie na przyjęcie strategii rozwoju, której elementem jest udział inwestora kapitałowego, ale zdobędą też praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu, wyznaczania strategii, a także negocjowania i finalizowania umów inwestycyjnych.

Dzięki skierowaniu tak zdywersyfikowanych działań przełamane zostaną bariery mentalne, rozpowszechniona zostanie wiedza na temat venture capital, co w efekcie przełoży się na wzrost świadomosci i otwartośćci przedsiebiorców i innowatorów na przyjęcie strategii rozwoju firmy z udziałem inwestora kapitałowego. W wyniku realizacji projektu polscy przedsiębiorcy, ale również ludzie z pomysłem na innowacyjny biznes zdobędą wiedzę na temat tego jakie są obecnie dostępne na rynku venture capital możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów, gdzie szukać informacji oraz jak wygląda cały proces inwestycyjny krok po kroku, jak należy się do niego przygotować jako menadżer oraz jak przygotować do tej zmiany swoją firmę, aby cały proces uwieńczony został sukcesem. 

Projekt trwać będzie do 31.12.2010 roku, a jego budżet to ok 1,5 mln pln. 

Więcej informacji wraz ze szczegółowym harmonogramem działań wkrótce!

 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

  • Zainteresowanych proszę o kontakt:

Elwira Waszkiewicz, kom 603 44 94 97, mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl