Raport OECD dotyczący sektora technologii informatycznych
W 2010 roku globalny wzrost wartości dodanej w sektorze ICT wyniósł według OECD 3–4% i w Raporcie przewiduje się, że w 2011 r. nastąpi dalszy wzrost ekonomiczny w tej branży. Firmy usługowe IT przeszły kryzys znacznie łagodniej niż przedsiębiorstwa przemysłowe, a w 2010 roku przychody największych firm internetowych zwiększyły się o 10% w porównaniu do wyników z 2009 roku. Zatrudnienie związane z sektorem ICT wzrastało systematycznie w ostatnich 2 latach tak, że obecnie osoby zatrudnione w tym sektorze stanowią około 20% ogółu zatrudnionych we wszystkich krajach OECD. Według Raportu sektor ciągle podlega modernizacji i restrukturyzacji, co sprzyja przezwyciężaniu kryzysu. Najlepszym przykładem zachodzących zmian są transformacje wielkich korporacji np. IBM czy Fujitsu, które kiedyś były głównie producentami sprzętu ICT. Obecnie firmy te przede wszystkim świadczą usługi związane z technologiami ICT dla biznesu.

Głównymi dostawcami dóbr i usług związanych z technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi są obecnie Chiny i Indie, czyli kraje spoza grona najbardziej rozwiniętych państw skupionych w OECD. Kraje OECD stają się natomiast w coraz większym stopniu wyspecjalizowane w usługach ICT. Według Raportu około 80% wartości dodanej wytwarzanej w sektorze ICT w OECD jest generowane właśnie przez usługi, a przemysł związany z tym sektorem został w ciągu ostatnich 10 lat przesunięty do gospodarek azjatyckich. Raport wskazuje, że już dzisiaj 50% globalnego handlu związanego z przemysłem ICT odbywa się poza krajami OECD. Przedsiębiorstwa chińskie, jak Huawei i ZTE, są coraz bardziej konkurencyjne i innowacyjne, a firmy ICT spoza OECD stają się głównymi międzynarodowymi inwestorami. W 2009 roku 24% międzynarodowych fuzji i przejęć w sektorze ICT było zainicjowanych przez podmioty spoza najbardziej rozwiniętych państw, np. z Chin, Indii, Rosji, krajów arabskich.

W raporcie sporo uwagi poświęcono kwestiom związanym z ochroną środowiska, gdyż najnowsze technologie ICT wykorzystywane są także w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przykładowo systemy inteligentnego sterowania energią w oparciu o ICT mogą zmniejszyć według Raportu zużycie prądu na świecie o około 8%. W ostatnich dwóch latach, czyli czasach globalnego kryzysu ekonomicznego, polityki związane z technologiami ICT skupiały się głównie na innowacjach i wzroście wartości dodanej i zatrudnienia. Podejmowano działania mające na celu promocję szerokopasmowego Internetu i innowacji, tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także polegające na dostosowywaniu technologii informatycznych do potrzeb podmiotów zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego. Wobec coraz szerszego zastosowania technologii informatycznych w różnych sektorach gospodarki coraz ważniejsza staje się kwestia bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, co również zostało podkreślone w Raporcie.

Raport stanowi przegląd głównych tendencji występujących w sektorze ICT w skali globalnej oraz zawiera prognozy dotyczące jego rozwoju, co stanowi istotne źródło wiedzy potrzebnej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami z branży ICT. Ponadto raport zawiera przegląd instrumentów stosowanych na świecie w odniesieniu do sektora ICT, które firmy mogą wykorzystać lobbując o podobne rozwiązania w kraju. Z Raportem można się zapoznać na portalu OECD pod adresem <<

 
Informacja pobrana z Portalu Innowacji <<