Międzynarodowa konferencja sektora IT
W dniach 13-14 listopada 2006r. w Krakowie odbyła się konferencja podczas której zespół projektowy wraz z kilkoma małopolskimi firmami z Klastra reprezentował Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych. W trakcie jednej z sesji zaprezentowany został Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych jako jeden z komponentów projektu Miasteczko Multimedialne.Park Naukowo-Technologiczny Nowej Generacji. Ponadto firma Mobiltek S.A. jako jedna z firm klastrowych zaprezentowala profil swojej działalności w kontekście innowacyjności stosowanych rozwiązań.

Celem konferencji była promocja małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze IT oraz pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodwej. Konferencja zorganizowana została przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie dwudniowej konferencji w zakresie merytorycznym poruszone zostały nastepujące obszary tematyczne:

1. Perspektywy rozwoju sektora IT w kontekście Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- dr Olaf Gajl, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2. Prezentacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- wsparcie dla rozwiązań informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach- Jarosław Łuba, Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki

3. Prezentacja Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych- Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dr Sławomir Kopeć, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

4. Prezentacja Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych w kontekście projektu Miasteczko Multimedialne. Park Naukowow-Technologiczny Nowej Generacji- Kinga Pawłowska, Dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis Univeristy

5. Ochrona praw własności intelektualnej- dr Justyna Ożegalska-Trybalska, IPR Desk

6. Prawo własności przemysłowej w odniesieniu do sektora IT- Jadwiga Gąsik, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

7. Budowa nowoczesnych rozwiązań IT w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez EC- Łukasz Dutka, ACK Cyfronet

8. Biznesowe zastosowania technologii gridowej- Paweł Płaszczak, Gridewise Tech

9. Jak usprawnić zarządzanie siecią- Krzysztof Parejko, Adrem Software

10. SSL VPN- technologia zdalnego dostępu- Bogusław Sobczak, LANservice S.C.

11. Przewidywalność i ocena stopnia zlożoności projektów informatycznych- Michał Winkler, Ericpol

12. Just mobile IT- Leszek Siwik, Mobiltek S.A.

13. Kreatywność w e-biznesie- Roman Zięba, Centerpoint sp. z o.o.

14. Prezentacja Inicjatywy IT w Krakowie- Karol Tyde

     

Photo:Dominik Maciaszek 

 

 

Więcej informacji na stronie www.transfer.edu.pl