Dotacje na innowacje

W najbliższym czasie ogłoszone zostaną dwa konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.1

Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy.

Terminy: planowane uruchomienie: lipiec - sierpień 2008 r.

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2

Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP

Terminy: planowane uruchomienie: lipiec - sierpień 2008 r.

 

Więcej informacji na stronie

Źródło: PARP