IT/ICT polsko-izraelskie spotkania biznesowe
Giełda kooperacyjna z firmami izraelskimi, która odbędzie się 29 marca 2011 r. w Warszawie dedykowana jest polskim przedsiębiorcom branży IT/ICT z Polski Wschodniej (posiadającym siedzibę w jednym z 5 województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim).

Dwustronne spotkania biznesowe mają na celu wykorzystanie potencjału sektora IT/ICT Polski Wchodniej poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z firmami izraelskimi, również w kontekście wspólnych polsko-izraelskich projektów badawczo-rozowjowych w 2011 r. Uczestnicy rozmów będą mieli okazję, w trakcie seminarim poprzedzającego spotkania, zapoznać się z zasadami polsko-izraelskiego konkursu na projekty R&D, zasadami finansowania, formalnymi warunkami przygotowywania i składania aplikacji itp.

REJESTRACJA

Procedura rejestracjyjna została pomyślana tak, aby zagwarantować polskim przedsiębiorcom możliwość wyboru partnerów bezpośrednich spotkań oraz zminimalizować ryzyko udziału w rozmowych nieistotnych dla przyszłej współpracy biznesowej.

Przedsiębiorcy chcący wykorzystać szansę na nawiązanie współpracy z firmami izraelskimi powinni:
1) Zapoznać się z warunkami formalnymi udziału w spotkaniach dostępnymi na stronie głównego organizatora - Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. - www.paiz.gov.pl,
2) Uzupełnić formularz rejestracyjny on-line<< lub odesłać uzupełniony formularz<<  na adres: anna.krason@paiz.gov.pl,
3) Po potwierdzeniu rejestracji, wskazać parnerów bezpośrednich spotkań biznesowych - lista wszystkich zarejestrowanych firm dostępna jest na stronie: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/

Termin rejestracji upływa 20 lutego 2011, o ile liczba zrejestrowanych przedsiębiorstw nie przekroczy ustalonego limitu.

W przypadku pytań odnośnie warunków formalnych udziału w giełdzie kooperacyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem głównego organizatora:
Anna Krasoń
Biuro ds. Realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
email: anna.krason@paiz.gov.pl
tel.: 22 334 98 48

Pomocą w rejestracji służy Państwu:
Agata Żak
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
Uniwersytet Warszawski
email: azak@uott.uw.edu.pl
tel.: 22 55 40 727