Zapraszamy do składania ofert na kampanię informacyjno-promocyjną projektu 3.3.1 POIG

Przedmiotem Zamówienia jest:

Przygotowanie koncepcji strategii promocji oraz zorganizowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu „Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" realizowanego w ramach działania POIG 3.3.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do pobrania treść zapytania ofertowego

 Więcej informacji o Projekcie pt. "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym"

Dodatkowych informacji udziela:

Elwira Waszkiewicz, e-mail: elwira.waszkiewicz@multiklaster.pl, kom. 603 44 94 97  

04 listopada 2009r.