Konferencja pn. "Otwarte Dni Innowacji w Centralnej i Wschodniej Polsce"

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce", która odbędzie się w dniu 20 września 2011 r. w Warszawie w Warszawskim Domu Technika NOT.

 

 

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych problematyką innowacyjności. W jej trakcie uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami w firmie, finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych i prywatnych oraz korzystania z transferu technologii.

 

Wystąpienia prelegentów będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach uzupełnione będą przykładami success stories firm będących beneficjentami środków pochodzących z programów ramowych UE, a także firm korzystających z transferu technologii.

 

Podczas konferencji zostaną także przedstawione wyniki przeprowadzonej na zlecenie lidera projektu analizy możliwości wsparcia innowacyjności firm z sektora MŚP. Konferencji towarzyszyć będą stoiska informacyjno-promocyjne PARP oraz wybranych instytucji świadczących usługi z zakresu wspierania innowacyjności MŚP.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2011 r.

 

Ze względu na ograniczoną pulę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami PARP:

Justyna Kulawik, tel. (22) 432 86 45
Agnieszka Promianowska, tel. (22) 432 83 74

 

Więcej informacji na stronie konferencji:  www.parp.gov.pl

Zapraszamy!!!