Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz modernizacja i administrowanie internetową bazą ofert szkoleniowych www.inwestcjawkadry.pl. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 133 000 euro.

Ogłoszenie w dniu 08.09.2008r. zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i opublikowane dnia 12.09.2008r., pod nr: 2008/S 177-235968.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 07.11.2008 r. o godzinie 13:00

 

Więcej informacji