Oczekiwania się spełniły – mamy Podstrefę Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego

W styczniu Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak złożył wniosek do Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. w sprawie objęcia granicami specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (KPT) terenów znajdujących się w Nowym Sączu. Decyzją Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 roku ustanowiono Podstrefę Nowy Sącz KPT. W tej chwili zaczekać należy jeszcze na uprawomocnienie się decyzji, co nastąpi 13 października br.

Więcej informacji