Konferencja "Konstytucja Polski cyfrowej"

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Konstytucja Polski cyfrowej", organizowaną 16 listopada 2009 roku w Warszawie przez Stowarzyszenie Projekt: Polska, we współpracy z tygodnikiem „Polityka“ i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, przy wsparciu Fundacji im. Friedricha-Naumanna - Fundacji na Rzecz Wolności.

Tematem konferencji mają być szeroko pojęte "digital rights" - prawa cyfrowe. Podczas konferencji poruszona będzie kwestia stanu i sposobu zagwarantowania podstawowych praw -  takich jak wolność, otwartość, bezpieczeństwo i prywatność. Prawa te stają się szczególnie istotne w kontekście technologii cyfrowych i ich wpływu na społeczeństwo.

Z prawami tymi wiąże się też obecnie szereg istotnych dyskusji społecznych - na przykład odnośnie piractwa, dostępu i wykorzystania informacji publicznej, chamstwie w Sieci czy bezpieczeństwa dzieci w internecie (ale też ew. zagrożeń związanych z grami komputerowymi). Warto porozmawiać o tych prawach w jednym, wspólnym kontekście - w gronie zarówno ekspertów od poszczególnych zagadnień, jak i badaczy społecznych i myślicieli o bardziej ogólnych perspektywach.

Najwyższa pora rozmawiać o interencie w gronie szerszym niż to, które uczestniczy w konferencjach branżowych czy naukowych.

Konferencja odbędzie się 16 listopada w godzinach 10.00-17.00 w redakcji "Polityki" przy ul Słupeckiej 6 w Warszawie. Konferencja jest organizowana przez Projekt: Polska, we współpracy z tygodnikiem ?Polityka? przy wsparciu Fundacji im. Friedricha-Naumanna - Fundacji na Rzecz Wolności

Program konferencji ściągnij>>

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie konferencji: www.projektpolska.pl

Zapraszamy!