Polska Dolina Innowacji - Miasto Nowy Sącz wspiera Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
7 stycznia 2008 r w Urzędzie Miasta Nowego Sącza Prezydent Miasta Ryszard Nowak przedstawił szczegóły zaangażowania Miasta Nowy Sącz w Projekt Parku Technologicznego "Miasteczko Multimedialne", który znajduje się na liście projektów strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki opracowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miasto Nowy Sącz zostaje udziałowcem Miasteczka Multimedialnego Sp. z o.o. wnosząc w zamian potrzebne zasoby. Park Technologiczny będący podstawą działania projektu Miasteczka Multimedialnego Sp. z o.o. wpisuje się w koncepcję przekształcenia Nowego Sącza w "Miasto Wiedzy", które według założeń projektu stanie się jednym z dziesięciu najbardziej innowacyjnych ośrodków na świecie w dziedzinie multimediów. Park Technologiczny będzie bazą do budowy i rozwoju firm działających w obszarze multimediów i systemów informacyjnych pozwalając polskiej gospodarce na osiągnięcie zdolności konkurowania w warunkach gospodarki globalnej.

Efektem wspólnych działań pomiędzy Miasteczkiem Multimedialnym Sp. z o.o. i Miastem Nowy Sącz będzie nie tylko realizacja projektu budowy nowoczesnego Parku Technologicznego, ale również wspieranie inicjatywy polegającej na utworzeniu możliwości nieograniczonego dostępu do bezprzewodowego internetu w Nowym Sączu dla potrzeb lokalnej społeczności i firm zlokalizowanych w tym obszarze. Te działanie i pozostałe przedsięwzięcia przeobrażą Nowy Sącz w miasto wiedzy oparte na nowoczesnych technologiach. Dodatkowo partnerzy planują wspólne projekty mające na celu rozwój edukacji informatycznej wśród dzieci i młodzieży w regionie.

Równolegle Miasto Nowy Sącz i WSB-NLU wraz z powiatami nowosądeckim, limanowskim i gorlickim zrealizują projekt krajowej i międzynarodowej promocji regionu.

Całość działań zgodna jest z głównymi priorytetami Strategii Lizbońskiej, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007-2013 oraz celami Strategii Rozwoju Kraju.

W styczniu 2008 mijają dwa lata od rozpoczęcia realizacji projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. W tym okresie powstał między innymi Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych zrzeszający ponad 60 prorozwojowych, proinnowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski. Utworzona została też Sądecka Sieć Innowacji i Transferu Wiedzy realizująca prace badawczo-rozwojowe przy współpracy ponad dwudziestu firm. Dodatkowo nawiązana została też współpraca z ośrodkami innowacji z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.